Tìm hiểu về Nguồn gốc, Ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Ngày Gia đình Việt Nam hay Vietnamese Family Day được ấn định là ngày 28 tháng 6 hàng năm. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng của cả nước, nhằm nhắc nhở mỗi người phải trân trọng mái ấm gia đình của riêng mình, qua đó gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam về sự thủy chung, tình yêu thương, đạo hiếu…

Nguồn gốc ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Ngày Gia đình Việt Nam là ngày bao nhiêu và nguồn gốc ra đời của ngày này như thế nào là những vấn đề được rất nhiều người quan tâm tìm hiểu.

Cụ thể, theo lời căn dặn của Bác, ngày 28/6/2000, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành chỉ thị đến các cấp ủy Đảng của cơ sở về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đến ngày 4/5/2001, ngày 28/6 được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lựa chọn làm Ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ lý do lựa chọn ngày này là để đề cao trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, cũng như các tổ chức, đoàn thể và chính mỗi gia đình trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng, tiến bộ; đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, qua đó góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý nghĩa thiêng liêng ngày Gia đình Việt Nam

Gia đình được xem là tế bào của xã hội, là môi trường lý tưởng nhất để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách của mỗi con người. Sự tồn tại và phát triển của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia gắn liền với sự chăm sóc và bảo vệ mỗi gia đình.

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, sự hình thành và phát triển gia đình Việt Nam gắn liền với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.

Những giá trị truyền thống quý báu đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy có thể kể đến như: tình yêu quê hương đất nước, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, kiên cường bất khuất vượt qua mọi khó khăn, thử thách…

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 có ý nghĩa tôn vinh các giá trị cốt lõi tốt  đẹp của gia đình, là cơ hội để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, nhằm mục tiêu duy trì sự phát triển bền vững của gia đình trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế nhanh chóng.

CHÚC MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 2023

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục

On Key

Bài viết liên quan

Shopping cart