Bảng Giá Vàng Ancarat
VND/Chỉ VND/Gram
Bán Mua Bán Mua
Kim Ấn Trần Triều 7,950 7,750 2,120 2,067
Kim Thành 7,950 7,750 2,120 2,067
Kim Thần Tài 7,950 7,750 2,120 2,067
Nhẫn Tích Tài 7,950 7,750 2,120 2,067
Nhẫn 9999 7,720 7,575 2,059 2,020
Nhẫn 999 7,643 7,499 2,038 2,000
Nhẫn 99 7,566 7,387 2,018 1,970
Nhẫn 98 7,490 7,349 1,997 1,960
Trang sức 9999 7,670 7,560 2,045 2,016
Trang sức 750 5,750 5,590 1,533 1,491
Trang sức 610 4,680 4,540 1,248 1,211
Trang sức 585 4,490 4,350 1,197 1,160
Cập nhật lần cuối: 8h40 ngày 23/07/2024
-21%
555.000Giá niêm yết: 700.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
700.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
700.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
700.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
700.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
499.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
499.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
499.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
499.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
499.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
499.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
888.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
700.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
700.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
700.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
700.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
700.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
500.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
350.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ
700.000
Đổi sản phẩm mới phí chỉ từ 100.000đ